svgolf.cz SV Golf - vyrobce mí?? pro minigolfovy sport

svgolf.cz
Title: SV Golf - vyrobce mí?? pro minigolfovy sport
Keywords: minigolf, miniaturgolf, ratagolf, ball, mí?, balon, sport
Description: SV Golf - vyrobce mí?? pro minigolfovy sport Novinky 15/16 Základní ?ada: SV Golf Willert P?íle?itostní mí?e: Champion Hippo Eagle, Lion Státy Světadíly Mistrovství Czech Team MGC Olomouc SV Golf Mast
svgolf.cz is ranked 22016238 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $4,324. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. svgolf.cz has 43% seo score.

svgolf.cz Information

Website / Domain: svgolf.cz
Website IP Address: 81.0.237.161
Domain DNS Server: ns2.gigaweb.cz,ns3.gigaweb.cz,ns1.gigaweb.cz

svgolf.cz Rank

Alexa Rank: 22016238
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

svgolf.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $4,324
Daily Revenue: $11
Monthly Revenue $355
Yearly Revenue: $4,324
Daily Unique Visitors 1,090
Monthly Unique Visitors: 32,700
Yearly Unique Visitors: 397,850

svgolf.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Sun, 31 Jul 2016 00:23:07 GMT
Server Apache/1.3.42 (Unix) PHP/4.4.9

svgolf.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage
minigolf 8 2.61%
miniaturgolf 0 0.00%
ratagolf 0 0.00%
ball 0 0.00%
mí? 19 2.32%
balon 0 0.00%
sport 3 0.60%

svgolf.cz Traffic Sources Chart

svgolf.cz Similar Website

Domain Site Title

svgolf.cz Alexa Rank History Chart

svgolf.cz aleax

svgolf.cz Html To Plain Text

SV Golf - vyrobce mí?? pro minigolfovy sport Novinky 15/16 Základní ?ada: SV Golf Willert P?íle?itostní mí?e: Champion Hippo Eagle, Lion Státy Světadíly Mistrovství Czech Team MGC Olomouc SV Golf Masters New Collection Zvěrokruh Jména Systém prvk? Ostatní Zakázkové mí?e: Nifo Migo Florida Lakos ?ása Gosh Klarenbeek Pirovano Oddíly Fun Sports Krebser Bremer Cheb Kube Hans & Susy Cunha Campos Nabais Minigolfe Clube de Portugal Nicolazzi Janssen Ostatní P?íslu?enství doporu?ujeme: www.minigolf.cz SV GOLF vstupuje v roce 2016 do ji? 25. roku své aktivní ?innosti. Je zlatym sponzorem World Minigolf Sport Federation (WMF). Mí?e SV GOLF jsou nep?etr?itě, tedy i v sou?asné době pod licencí WMF, tak?e je mo?no pou?ívat v?echny mí?e zna?ky SV GOLF bez omezení pro jakoukoliv národní ?i mezinárodní soutě?. Rád bych prost?ednictvím těchto stránek oslovil co nej?ir?í spektrum hrá?? minigolfu, poskytnul co nejvíce informací o produktech SV GOLF. P?ípadné zájemce o p?ímy nákup mí?? SV GOLF jsem p?ipraven informovat o podrobnostech nákupu v oblasti bě?nych sériovych mí??, ale i mí?? vyráběnych na zakázku. Cílem SV GOLF je vyroba men?ího po?tu mí?? (série od 50-100 ks), rád bych vyhověl v?em po?adavk?m v oblasti zakázkovych mí??. Kvalitou a vyběrem vlastností chci p?esvěd?it hrá?e o jejich mo?ném úspě?ném pou?ití p?i h?e. V roce 2013 p?ichází spole?nost SV GOLF s.r.o. na trh s několika novinkami: a) Na mí?ích nabízím kromě standartního lesklého laku i novy alternativní matovy lak. Lak je obohacen mimo jiné i látkami je?tě více odpuzujícími vodu, co? se projevuje zejména v jeho dobrych odrazech. b) Od roku 2013 chci nabídnout novou samostatnou zna?ku licencovanych mí?? Willert Mí?e této zna?ky chci vyrábět v omezeném mno?ství, v po?tu 6-12 sérií v roce. Do mí?? této zna?ky chci zakomponovat v?echny své zku?enosti s více ne? 20-ti leté vyroby minigolfovych mí??. Vě?ím, ?e mí?e této zna?ky obohatí trh s mí?i a získají u Vás díky svym vlastnostem v brzké době velkou oblibu. Jsem p?ipraven odpovědět na jakékoliv podnětné dotazy, jsem p?ipraven jednat o mo?nosti p?ípadného nového obchodního zastoupení SV GOLF. Rád bych zabezpe?il po?adavky, pokud to bude v mych mo?nostech, co mo?ná nej?ir?ího okruhu zákazník?. Nekladu si za cíl byt největ?í na trhu, ale chci udělat se svym tymem spolupracovník? v?e proto, aby se zvy?oval po?et spokojenych zákazník?. P?íjemnou hru s mí?i SV GOLF a Willert p?eje Ale? Vítek Zlaty sponzor Světové minigolfové federace Mí?e licencované Světovou minigolfovou federací

svgolf.cz Whois

% (c) 2006-2016 CZ.NIC, z.s.p.o.
%
% Intended use of supplied data and information
%
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
%
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
%
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
%
%
% Whoisd Server Version: 3.10.0
% Timestamp: Sat May 28 13:30:44 2016
domain:  svgolf.cz
registrant: SB:GIGAWEBCZ_44
admin-c:  GIGAWEBCZ_43
nsset:  NSS:GIGAWEBCZ:1
registrar: REG-MEDIA4WEB
registered: 18.07.2001 19:51:00
changed:  23.07.2007 04:35:00
expire:  18.07.2016
contact:  SB:GIGAWEBCZ_44
name:   Ale? Vítek
address:  Na ?ibeníku 50
address:  Olomouc
address:  77900
address:  CZ
e-mail:  svgolf@iol.cz
registrar: REG-MEDIA4WEB
created:  10.08.2001 22:13:00
contact:  GIGAWEBCZ_43
name:   Lubor ?alantai
address:  Wanklova 10
address:  Olomouc
address:  77200
address:  CZ
phone:  +420 585222401
e-mail:  salantai@telecom.cz
registrar: REG-MEDIA4WEB
created:  10.08.2001 22:13:00
nsset:  NSS:GIGAWEBCZ:1
nserver:  ns1.gigaweb.cz (81.0.237.161)
nserver:  ns2.gigaweb.cz (81.0.237.189)
nserver:  ns3.gigaweb.cz (79.110.36.36)
tech-c:  SB:GIGAWEBCZ
tech-c:  RICHARD_GEWISSLER
tech-c:  JAKUB_KULT
registrar: REG-MEDIA4WEB
created:  01.10.2007 02:00:00
changed:  17.07.2014 22:48:33
contact:  SB:GIGAWEBCZ
org:   CzechNET CZ s.r.o.
name:   CzechNET CZ s.r.o.
address:  Velké Svatoňovice 315
address:  Velké Svatoňovice
address:  542 35
address:  CZ
e-mail:  domeny@gigaweb.cz
registrar: REG-MEDIA4WEB
created:  10.08.2001 22:13:00
changed:  02.10.2007 23:03:46
contact:  RICHARD_GEWISSLER
name:   Richard Gewissler
address:  Para?ov 3
address:  Strakonice
address:  38601
address:  CZ
phone:  +420.777044422
e-mail:  richard.gewissler@gigaweb.cz
registrar: REG-MEDIA4WEB
created:  10.08.2001 22:13:00
changed:  03.10.2005 19:55:00
contact:  JAKUB_KULT
name:   Jakub Kult
address:  315
address:  Velké Svatoňovice
address:  54235
address:  CZ
phone:  +420 777044420
fax-no:  +420 499884871
e-mail:  jakub.kult@gigaweb.cz
registrar: REG-MEDIA4WEB
created:  10.08.2001 22:13:00
changed:  02.04.2004 11:23:0